PVV uit bezwaar tegen de 16% verhoging afvalstoffenheffing

27/11/2018 0 Door pvvnissewaard

De PVV vind het onbegrijpelijk dat in financieel moeilijke tijden, waarbij huren, zorgpremie en BTW op b.v. levensmiddelen omhoog gaan, dat de gemeente de afvalstoffenheffing zelfs met 16% wordt verhoogd. Rijk wordt rijker en arm wordt armer en dat terwijl het inkomen van velen niet stijgt. Ook in het kader van omgekeerd afval inzamelen, waarbij de burger z’n stinkende best doet om afval te scheiden, valt deze 16% verhoging niet uit te leggen.
Het PVV voorstel om het begrotingsoverzicht (totale inkomsten en totale uitgaven in de Begroting en Meerjarenraming op te nemen werd door wethouder Hamerslag toegezegd in de vorm van concept begroting in oogopslag. Klik hier voor de spreektekst en hier voor de meerjarenanalyse begroting in één oogopslag.
PVV gemeenteraadslid Gloria Molenaar – Frances vroeg met betrekking tot de zoveelste kostenoverschrijding Syntrophos of de wethouder een toezegging deed, dat dit de laatste kostenoverschrijding is. Wethouder Struijk antwoordde dat hij dat niet kan toezeggen, maar wel zal proberen kosten zo laag mogelijk te houden.

Like ons en volg ons, deel dit bericht: